dilluns, 10 d’octubre de 2011

Aprenentatge invisibleENCARA EN CONSTRUCCIÓ


Engloba tot tipus d’aprenentatge ja sigui formal o informal, entre iguals, significatiu, autònom i learning by doing.

L’aprenentatge invisible representa les ¾ de tot aquell coneixement que hem adquirit.b)      Exemples:  
Adquirir la parla forma part de l’aprenentatge invisible donat que els infants ho fan a partir de    l’          imitació, el learning by doing, de  la pràctica entre iguals i en determinats    entorns (família), autònomament i  long life learning.

c)       Relació amb les TIC:
J-Clic plantejat com a joc que de forma lúdica transmet coneixements.

Les TIC han condicionat de forma positiva aquest aprenentatge invisible perquè han aportat una gran quantitat d’eines per adquirir-lo.

d)      Relació amb l’escola
Aprofitar que l’aprenentatge invisible està present en totes les persones apropar-lo a l’escola a partir d’aportacions a l’aula.
               Ex: Com la proposta  a l’aula d’explicar als companys algun programa el qual dominem.

[10/10/2011]Tamara Herrera, Pere Mussoll, Mónica Gutiérrez i Maria Garcia