dilluns, 10 d’octubre de 2011

Aprenentatge situat

L’aprenentatge situat és un paradigma basat en la relació entre l’aprenent i l’entorn i també la interrelació entre individus. Dins d’aquest entorn l’aprenentatge esdevé significatiu gràcies al context sociocultural en què es troba.

L’aprenentatge que es construeix seguint aquest procés és útil i aplicable a la vida real i s’entén com una suma de creixement, ésser, pertinença i experiència pràctica.

Es centra el les següents estratègies:

· Aprenentatge que se centra en solucionar problemes

· Recorre als anàlisis de casos

· Utilitza el mètode dels projectes

· Recorre a pràctiques situades o en escenaris reals

· Promociona el treball en grups cooperatius

· També fa seu l'aprenentatge mediat per les noves tecnologies

a. Referències

És un procés que té relació amb el constructivisme, que utilitza la metàfora de la “caixa d’eines” de Jerome Bruner que diu que les eines tenen importància si són significatives.

Per altra banda també es recolza en el concepte de “Comunitat de pràctica” d’Etienne Wenger, on un grup de persones comparteixen un mateix interès.

També està relacionat amb el pragmatisme i les teories de Dewey.

b. Exemples

· Per aprendre matemàtiques, podem planejar una sortida al mercat, on els nens hagin de calcular preus i canvis mitjançant sumes i restes.

· Per aprendre anglès, podem crear una situació d’intercanvi d’e-mails amb estudiants d’una escola anglesa amb els que ens hi haguem de comunicar en la seva llengua.

· A Coneixement del Medi, podem crear una ruta amb el Google Maps per anar des de l’escola fins al lloc d’una sortida, i després anar-hi.

c. Relació amb les TIC (exemples, recursos...)

· L’aprenentatge estarà basat en eines.

· Els recursos tendiran cap a l’aprenentatge social amb eines com, per exemple, “twitter”, blogs compartits, “GoogleDocs”, etc.

Segons Salinas, J. Noguera, M. i López-Polin, C. al llibre El interfaz de usuario:La tecnologia permet als estudiants aplicar teories a situacions reals a través de micromóns, networds, editors gràfics, de text (…) Els beneficis són:

1. Els estudiants aprenen cóm aplicar el coneixement aprés.

2. Quan els alumnes apliquen una teoria a una situació es fa més evident cóm aplicarla a d’altres.

3. Teories emmagatzemades en contextes de situacions són molt més útils que simples paraules memoritzades de la teoria” .

d. Relació amb l’escola (implicacions)

· L’aprenentatge s’ocuparà d’objectes, i no gaire de símbols.

· L’aprenentatge es basarà en una situació específica i no en una situació teòrica.

· El valor del coneixement es troba en la seva utilitat per a resoldre situacions de manera inductiva.

· Les tendències adreçades a fomentar l’ús social del coneixement han de ser potenciades, en comunitats de pràctica o en grup.


Visualització de Prezi: http://prezi.com/t-hda4mntbqy/aprenentatge-situat/

Per a més informació, podeu visitar el slideshare següent: http://www.slideshare.net/sbrizeida/aprendizaje-situado-teoras-cognitivas

Anna Diaz, Estel Gamisans, Alba Mayol, Helena Vall