dilluns, 10 d’octubre de 2011

L'educació formal, no formal i informal

Segons el Centro de profesores y recursos de Ceuta (CPRCeuta), podem classificar l’educació en tres tipus:

  •  Educació formal: aprenentatge ofert normalment per un centre d'educació o formació, amb caràcter estructurat (segons objectius didàctics, durada o suport) i que conclou amb una certificació. L'aprenentatge formal és intencional des de la perspectiva de l'alumne. Ex: l’escola, universitat, autoescola, escola oficial d’idiomes.
  •  
  •   Educació informal: aprenentatge que s'obté en les activitats de la vida quotidiana relacionades amb el treball, la família o l'oci. No està estructurat (en objectius didàctics, durada ni suport) i normalment no condueix a una certificació. L'aprenentatge informal pot ser intencional però, en la majoria dels casos, no ho és (és fortuït o aleatori). Ex:l'acadèmia anglès, l'esplai, la biblioteca, la viquipèdia.      

  • Educació no formal: aprenentatge que no és ofert per un centre d'educació o formació i normalment no condueix a una certificació. No obstant això, té caràcter estructurat (en objectius didàctics, durada o suport). L'aprenentatge no formal és intencional des de la perspectiva de l'alumne. Ex: les xarxes socials, el barri,  els amics, la família...


Quin tipus d'educació trobem a Internet? I a l'escola?
A Internet trobem els 3 tipus d’educació: educació informal (twitter), educació no formal (viquipèdia, busuu) i educació formal (UOC).

A l’escola també trobem els 3 tipus d’aprenentatge: educació formal (el currículum), educació no formal (activitats extraescolars o recerca d’informació amb recursos 2.0 no formals d’Internet) i informal (el currículum ocult “ex: plores com una nena”). 

L’aprenentatge informal implica que no es pot controlar tot el que aprenen els alumnes. Tanmateix, no estem plantejant aquest fet com un inconvenient, ja que part de l'objectiu de formar alumnes crítics és que siguin capaços d'analitzar i seleccionar la informació que reben.

Segons el nostre punt de vista, hem de promocionar l'educació informal ja que està demostrat que allò que aprenem per iniciativa pròpia s'interioritza més fàcilment.